ABC faktur pro forma

Byadmin

ABC faktur pro forma

Faktura pro forma nie jest podstawą do odliczenia podatku VAT. Podatnik, który otrzymuje taką fakturę nie nabywa uprawnień do zawartego w niej VAT.

tax

Kiedy wystawia się fakturę pro forma?

a. Fakturę pro forma należy wystawiać przed otrzymaniem pewnej zaliczki. Może to być cała suma, lub jedynie jej część.

b. Jeśli przed wykonaniem usługi lub przed wydaniem danego towaru otrzymano odpowiednią należność, to faktura pro forma powinna zostać wygenerowana.

c. Faktura pro forma musi zawierać wszystkie elementy, takie jak zwykła faktura.

Dokument handlowy

Faktura pro forma powinna być traktowana przede wszystkim jako dokument handlowy, a nie księgowy. Jest ona głównie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży. Celem wydania faktury jest poświadczenie zajścia transakcji bez jednoczesnego wywołania obowiązku jej zaksięgowania i opodatkowania. Czasami możemy spotkać się także z fakturami pro forma będącymi ofertą zawarcia transakcji w przyszłości. Dokument taki przede wszystkim daje możliwości sformalizowania i uszczególnienia warunków oferty.

About the Author

admin administrator

Comments Are Closed!!!