Author Archives: admin

Byadmin

Kto może założyć biuro rachunkowe

Prowadzenie biura rachunkowego polega na wykonywaniu następujących czynności:

  1. Okresowym sprawdzaniu i rejestrowaniu aktywów i pasywów.

  2. Prowadzeniu zapisów zdarzeń w porządku chronologicznym, w czym pomaga specjalistycznie opracowany program księgowy dostępny na tej stronie – oprogramowanie dla biur rachunkowych.

  3. Gromadzeniu wszelkiej dokumentacji, która jest przewidziana prawem o rachunkowości.

  4. Wycenie aktywów i pasywów firmy.

Ze względu na te czynności prawne uruchomienie biura rachunkowego jest możliwe tylko w przypadku osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które nie były karane za żadne przestępstwa skarbowe, gospodarcze, przeciwko mieniu, które są przewidziane w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 roku.

Aby otworzyć biuro rachunkowe konieczne są uprawnienia biegłego rewidenta lub radcy podatkowego. Możliwe jest także prowadzenie takiej działalności w przypadku ukończonego kursu na księgowego, ale tylko wówczas, gdy jest to osoba wpisana na listę Ministerstwa Finansów.

Każda osoba, która spełnia powyższe kryteria ma prawo uruchomić własną firmę, prowadzącą usługi rachunkowe. Jedyny typ działalności, który nie jest dopuszczalny w tym wypadku to spółki partnerskie.

Byadmin

Jak wygrywać przetargi

Współczesna gospodarka utrzymuje się na dość stabilnym poziomie. Co nie zmienia jednak faktu, że wiele firm odczuwa spadającą liczbę zleceń. Przez to wyniki sprzedaży są dużo niższe i część przedsiębiorstw popada w kłopoty finansowe.

W jaki sposób odbudować stabilność finansową?

Według doradców finansowych dobrym posunięciem jest udział w przetargach ograniczonych i nieograniczonych. Kto może je wygrać? Otóż najczęściej wybierane są przedsiębiorstwa, których oferta jest zgodna ze specyfikacją przetargu oraz których cena okaże się najatrakcyjniejsza.