Podstawy Forex

Przed rozpoczęciem działań na Forexie, warto przyswoić sobie kilka podstawowych pojęć. Będą one obecne w czasie zawierania różnych transakcji – będą towarzyszyć nam już praktycznie cały czas.

Para walutowa – parę walutową tworzą dwie waluty, natomiast kursem nazywamy wzajemny stosunek do wartości. Sama waluta nie posiada wartości – należy ją wcześniej ustalić, jednak aby to zrobić potrzebny jest punkt odniesienia. Z tego względu waluty dzielimy na bazową i kwotowaną.

Kurs – kursem nazywamy wartość pary walutowej. Wysokość jej zależna jest przede wszystkim od popytu i sprzedaży, co zależne z kolei jest od ofert kupujących i sprzedających, a punktem równowagi jest aktualna cena rynkowa. Każda transakcja może mieć wpływ na zaburzenie tej równowagi.

Wolumen transakcji – jest to określenie w danych parametrach złożonego zlecenia. Można zrobić to za pomocą akcji, środków pieniężnych. Najczęściej wolumen na rynkach finansowych wyrażany jest w lotach.