Typy brokerów

Można rozróżnić cztery główne rodzaje typów modeli rynkowych:

Market Maker (MM),

jeszcze całkiem niedawno był to najbardziej popularny model. Przede wszystkim główną zaletą, która przyczyniła się do jego popularności jest z niskich kosztów utworzenia, a także stosunkowo prostej obsługi. W tym przypadku mamy do czynienia z symulacją sytuacji, którą można zastać na realnym rynku.

Straight Trough Processing (STP)

W tym przypadku założeniem jest, iż broker jest jedynie pośrednikiem działań na rynku. Warto dodać, że broker nie jest stroną w transakcji, czego zaleta jest przede wszystkim to, iż unikamy tutaj konfliktu interesów. Wynagrodzenie brokera ma formę prowizji.

Electronic Communication Network (ECN)

Jest to model, który jest najbardziej pożądany przez inwestorów. Podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu, brokerzy nie stanowią strony w transakcji, a są jedynie pośrednikami. Jednak różnicą jest fakt, iż starają się scentralizować rynek, poprzez zgromadzenie w jednym miejscu dużej ilości dostawców płynności.

Multilateral Trading Facility (MTF).

W dosłownym tłumaczeniem oznacza „wielostronną platformę obrotu”. Jest giełdowy model realizacji zleceń. Ten model jest najrzadziej spotykany. Model ten ma na celu wykazanie przejrzystości zawieranych transakcji i zapewnienie porządku w obrębie obrotów.